การขอหักภาษี ณ ที่จ่าย

การขอหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฉันจะขอหัก ณ ที่จ่าย ได้อย่างไร?

สำหรับการขอหัก ณ ที่จ่าย จะเกิดขึ้นกับการซื้อสินค้าในนามนิติบุคคล โดยเมื่อคุณขอหัก ณ ที่จ่าย จะต้องทำเอกสารและนำส่งให้ผู้จัดงานตามที่คุณกับผู้จัดงานตกลงกัน การหัก ณ ที่จ่ายจะเกิดขึ้นเมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการที่มียอดชำระมากกว่า 1,000 บาทเป็นต้นไป 

ในกรณีที่คุณขอทำเรื่องหัก ณ ที่จ่าย แต่ทางผู้จัดงานไม่ได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมงานของคุณได้เนื่องจากการชำระเงินไม่เสร็จสมบูรณ์

การทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย จะต้องติดต่อกับทางผู้จัดงานโดยตรงเพื่อขอที่อยู่สำหรับทำหัก ณ ที่จ่ายก่อน หรือบางอีเว้นท์ผู้จัดงานจะเปิดให้ผู้ซื้อบัตรทำเรื่องขอหัก ณ ที่จ่ายได้เลยในระหว่างทำรายการสั่งซื้อ โดยการขอหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบผ่านเว็บหรือแอพตามขั้นตอนด้านล่าง


การขอหัก ณ ที่จ่ายผ่านเว็บไซต์

  1. กรณีผู้จัดงานทำการหัก ณ ที่จ่าย โดยการหักจากยอดเงินที่ต้องชำระค่าบัตรในระบบ คุณสามารถเลือก “มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย” และต้องนำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ไปยื่นให้กับทางผู้จัดงานที่หน้างานในวันงาน  2. กรณีผู้จัดงานเปิดให้ขอหัก ณ ที่จ่าย โดยชำระเงินเต็มจำนวนก่อน คุณสามารถติ๊กเลือก “มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย” และต้องนำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย ไปให้เจ้าหน้าที่ที่หน้างานเพื่อรับเงินส่วนที่หัก ณ ที่จ่ายคืน

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับเตรียมใบหัก ณ ที่จ่าย

หากทางผู้จัดงานไม่เปิดให้ขอหัก ณ ที่จ่ายจากในระบบ คุณสามารถติดต่อผู้จัดงานโดยตรงตามช่องทางติดต่อที่ผู้จัดงานให้ไว้ในหน้าอีเว้นท์เพื่อสอบถามการหัก ณ ที่จ่าย


การขอหัก ณ ที่จ่ายผ่าน Application Eventpop

1. กรณีผู้จัดงานทำการหัก ณ ที่จ่าย โดยการหักจากยอดเงินที่ต้องชำระค่าบัตรในระบบ คุณสามารถเลือก  “มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย” และต้องนำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ไปยื่นให้กับทางผู้จัดงานที่หน้างานในวันงาน


หรือในกรณีที่ผู้จัดงานจะให้คุณชำระเงินเต็มจำนวนก่อน จากนั้นให้เตรียมเอกสารหัก ณ ที่จ่ายมายื่นเพื่อรับคืนเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ให้คุณกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นกดยืนยันคำสั่งซื้อ 


หากทางผู้จัดงานไม่เปิดให้ขอหัก ณ ที่จ่ายจากในระบบ คุณสามารถติดต่อผู้จัดงานโดยตรงตามช่องทางติดต่อที่ผู้จัดงานให้ไว้ในหน้าอีเว้นท์เพื่อสอบถามการหัก ณ ที่จ่าย


คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะขอหัก ณ ที่จ่ายค่าบริการกับทางอีเว้นท์ป็อป ได้หรือไม่?
หากฉันไม่ได้ทำการหัก ณ ที่จ่ายค่าบัตรตอนทำรายการสั่งซื้อ จะต้องทำอย่างไร?

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา