วิธีดาวน์โหลดใบกำกับภาษีค่าบัตรแบบเต็ม

กรณีที่ผู้จัดงานเปิดให้ดาวน์โหลดใบกำกับภาษีค่าบัตรจากระบบ ผู้ซื้อบัตรสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีค่าบัตรฉบับเต็มได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

วิธีการดาวน์โหลดใบกำกับภาษีค่าบัตรแบบเต็มทางเว็บไซต์

1. เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บไซต์ Eventpop จากนั้นเลือกเมนู "My Wallet"

2. เลือกรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการดาวน์โหลดใบกำกับภาษีจากนั้นกดปุ่ม "ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ"

3. เลือก "พิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็ม"

(ตัวอย่างไฟล์ Pdf. ใบกำกับภาษีค่าบัตรแบบเต็มที่ผู้ซื้อบัตรจะได้รับจากผู้จัดงาน)

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา