การขอใบกำกับภาษีค่าบัตรแบบเต็ม

ฉันสามารถขอใบกำกับภาษีค่าบัตรได้หรือไม่? ขอได้อย่างไร?

การขอใบกำกับภาษีจะเกิดขึ้นกับการซื้อสินค้าในนามนิติบุคคลและผู้จัดงานจะต้องเป็นผู้จัดงานในนามบริษัทเช่นกัน โดยใบกำกับภาษีแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ใบกำกับภาษีค่าบัตร (ออกโดยผู้จัดงาน) และใบกำกับภาษีค่าบริการ (ออกโดย Eventpop)

อ่าน วิธีการขอใบกำกับภาษีค่าบริการแบบเต็ม เพิ่มเติม 

ในส่วนของใบกำกับภาษีค่าบัตร ผู้ซื้อบัตรสามารถติดต่อขอกับทางผู้จัดงานโดยตรงตามช่องทางที่ผู้จัดงานระบุไว้ ช่องทางติดต่อจะปรากฎดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

ในบางกรณีที่งานนั้น ๆ ทางผู้จัดงานเปิดให้ผู้ซื้อบัตรเลือกขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มผ่านระบบของ Eventpop สามารถดำเนินขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีได้ดังนี้

วิธีขอใบกำกับภาษีค่าบัตรแบบเต็มในระหว่างซื้อบัตรทางเว็บไซต์

1. ระหว่างทำรายการซื้อบัตร หัวข้อขอหัก ณ ที่จ่ายและขอใบกำกับภาษี ให้ผู้ซื้อบัตรทำเครื่องหมายถูกที่กล่อง "ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ" 

2. กรอกข้อมูลผู้ขอใบกำกับภาษี ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นดำเนินการสั่งซื้อต่อได้เลย


วิธีขอใบกำกับภาษีค่าบัตรแบบเต็มในระหว่างการซื้อบัตรทางแอปพลิเคชัน

1. ระหว่างทำรายการซื้อบัตร หัวข้อขอหัก ณ ที่จ่ายและขอใบกำกับภาษี ให้ผู้ซื้อบัตรทำเครื่องหมายถูกที่กล่อง  "ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ" 

2. กรอกข้อมูลผู้ขอใบกำกับภาษี ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นดำเนินการสั่งซื้อต่อได้เลย


วิธีขอใบกำกับภาษีค่าบัตรแบบเต็มย้อนหลังทางเว็บไซต์

ในกรณีที่ผู้จัดงานอนุญาตให้ผู้ซื้อบัตรขอใบกำกับภาษีผ่านระบบ แต่ผู้ซื้อบัตรไม่ได้ทำการขอไว้ระหว่างทำการสั่งซื้อ ผู้ซื้อบัตรสามารถขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มย้อนหลังทางเว็บไซต์ได้ โดยจะต้องทำการขอภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากดำเนินการสั่งซื้อบัตร มีขั้นตอนดังนี้

1. ที่หน้าเว็บไซต์ Eventpop เลือกเมนู "My Wallet" 

2. เลือกรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการขอใบกำกับภาษี กดปุ่ม "ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ"

3. เลือกเมนู "ยื่นขอใบกำกับภาษีแบบเต็ม"

4. กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม "ยื่นแบบ"


คำถามและปัญหาที่พบบ่อย

หากผู้จัดงานเป็นบุคคลธรรมดาจะใบกำกับภาษีได้หรือไม่?
หากเลย 24 ชั่วโมงแล้ว ฉันจะขอใบกำกับภาษีค่าบริการได้หรือไม่?

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา