วิธีการดาวน์โหลดใบกำกับภาษีค่าบริการแบบเต็ม

ผู้ซื้อบัตรสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฉบับเต็ม ได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

วิธีการดาวน์โหลดใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แบบเต็มทางเว็บไซต์

1. เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บไซต์ Eventpop จากนั้นเลือกเมนู "My Wallet"

2. เลือกรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการดาวน์โหลดใบกำกับภาษีค่าบริการจากนั้นกดปุ่ม "ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ"

3. ที่เมนูใบกำกับภาษีค่าบริการ เลือก "พิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็ม"

หมายเหตุ คุณสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีค่าบริการแบบเต็มในกรณีที่คุณขอไว้เท่านั้น หากคุณไม่ได้ทำการขอ ระบบจะออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จอย่างย่อให้


(ตัวอย่างไฟล์ Pdf. ใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆแบบเต็มที่ผู้ซื้อบัตรจะได้รับจากระบบ)


บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา