การขอใบกำกับภาษีค่าบริการแบบเต็ม

ฉันสามารถขอใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆได้หรือไม่? ขอได้อย่างไร?

ใบกำกับภาษีแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ  ใบกำกับภาษีค่าบัตร (ออกโดยผู้จัดงาน) และใบกำกับภาษีค่าบริการ (ออกโดย Eventpop)

อ่าน วิธีการขอใบกำกับภาษีค่าบัตรแบบเต็ม เพิ่มเติม

ผู้ซื้อบัตรสามารถทำการขอใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆระหว่างทำการซื้อบัตร ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีขอใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆแบบเต็มในระหว่างซื้อบัตรทางเว็บไซต์

  1. ระหว่างทำรายการซื้อบัตร หัวข้อขอหัก ณ ที่จ่ายและขอใบกำกับภาษี ให้ผู้ซื้อบัตรทำเครื่องหมายถูกที่กล่อง  "ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ" 
  2. เลือกประเภทผู้ขอใบกำกับภาษีระหว่างบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล จากนั้นกรอกข้อมูล
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นดำเนินการสั่งซื้อต่อได้เลย


วิธีขอใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆฉบับเต็มในระหว่างซื้อบัตรทางแอปพลิเคชัน

  1. ระหว่างทำรายการซื้อบัตร หัวข้อขอหัก ณ ที่จ่ายและขอใบกำกับภาษี ให้ผู้ซื้อบัตรทำเครื่องหมายถูกที่กล่อง  "ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ" 
  2. เลือกประเภทผู้ขอใบกำกับภาษีระหว่างบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล จากนั้นกรอกข้อมูล
  3. กรอกข้อมูลผู้ขอใบกำกับภาษี ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นดำเนินการสั่งซื้อต่อได้เลย


ในกรณีที่ผู้จัดงานไม่ได้มีการเปิดให้ขอใบกำกับภาษีผ่านระบบ ผู้ซื้อบัตรจะไม่สามารถขอใบกำกับภาษีค่าบริการระหว่างทำรายการได้ โดยจะต้องทำการขอใบกำกับภาษี/ใบเสร็จแบบเต็มย้อนหลัง ตามวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีขอใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แบบเต็มย้อนหลังทางเว็บไซต์

ในกรณีที่ผู้ซื้อบัตรไม่สามารถหรือไม่ได้ขอใบกำกับภาษีค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แบบเต็มระหว่างทำการซื้อบัตร ผู้ซื้อบัตรสามารถขอย้อนหลังได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังดำเนินการสั่งซื้อสำเร็จ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปที่เมนู "My Wallet" จากนั้นกดปุ่ม "ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ" ของรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการขอใบกำกับภาษี

2. กดปุ่ม "ยื่นขอใบกำกับภาษีแบบเต็ม"

3. กรอกข้อมูลของคุณและกดปุ่ม "ยื่นแบบ" เพื่อขอใบกำกับภาษีค่าบริการฉบับเต็ม 

หลังจากนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีแบบเต็มได้ทันทีที่หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อนั้น

หมายเหตุ

- หากคุณชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / เดบิต / K Plus / QR คุณสามารถกดปุ่ม "ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ" เพื่อขอใบกำกับภาษีได้ทันทีหลังทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือทำรายการภายใน 24 ชั่วโมงหลังสั่งซื้อ 

- หากคุณชำระเงินผ่านบิล คุณสามารถขอใบกำกับภาษีแบบเต็มได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่รายการคำสั่งซื้อปรับสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว" 

- หากคุณชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร คุณสามารถขอใบกำกับภาษีย้อนหลังได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ผู้จัดงานทำการตรวจสอบการชำะระเงินและยืนยันการชำระเงินของคุณเรียบร้อย โดยสถานะรายการคำสั่งซื้อจะถูกปรับเป็น "ชำระเงินแล้ว" 

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา