วิธีการส่งและตอบรับใบสมัครใน Application Form

วิธีการลงทะเบียนกรอกใบสมัคร คุณจะต้องทำ การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อน จากนั้นไปที่หน้าอีเวนต์ที่คุณต้องการลงทะเบียน คุณสามารถเข้าไปที่ Eventpop หรือแอปพลิเคชัน Eventpop ทำการค้นหาชื่องานในช่องค้นหา หรือเข้าจากลิงก์ที่ทางผู้จัดงานประชาสัมพันธ์ได้เลย

 • เช็กสถานะใบสมัคร (Application Form) ได้อย่างไร
 • หากใบสมัครของฉันได้รับการยืนยันแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
 • การกรอกใบสมัคร (Application Form) ทางเว็บไซต์ 

  1.  กดที่ปุ่ม “สมัคร”

  2. ระบบจะพาไปที่หน้ากรอกใบสมัคร กรอกข้อมูลตามที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ให้ครบทุกช่อง ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกในแต่ละงานอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มของผู้จัดงาน หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่   “ยืนยัน” 

  หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งใบสมัคร เนื่องจากคุณสามารถกรอกรายละเอียดของในสมัครได้เพียงครั้งเดียว หากกดปุ่มยืนยัน ใบสมัครจะถูกส่งไปยังทางผู้จัดงานทันที

  3. ระบบจะส่งใบสมัครไปให้ผู้จัดงานและรอทางผู้จัดงานพิจารณา คุณสามารถรอติดตามการประกาศผลตามวันเวลาที่ผู้จัดงานประกาศ และดูสถานะใบสมัครของคุณได้โดย กดที่ “ดูใบสมัครของคุณ” หรือดูที่เมนู My Wallet ในเมนูย่อย "ใบสมัคร"


  การกรอกใบสมัครใน Application Form บน Application Eventpop 

  1. กดที่ปุ่ม  “สมัคร”

  2. ระบบจะพาไปที่หน้ากรอกใบสมัคร กรอกข้อมูลตามที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ให้ครบทุกช่อง ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกในแต่ละงานอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มของผู้จัดงาน หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่  “ยืนยัน” 

  หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งใบสมัคร เนื่องจากคุณสามารถกรอกรายละเอียดของในสมัครได้เพียงครั้งเดียว หากกดปุ่มยืนยัน ใบสมัครจะถูกส่งไปยังทางผู้จัดงานทันที

  3. ระบบจะส่งใบสมัครไปให้ผู้จัดงานและรอทางผู้จัดงานพิจารณา คุณสามารถรอติดตามการประกาศผลตามวันเวลาที่ผู้จัดงานประกาศ และดูสถานะใบสมัครของคุณได้โดย กดที่  “ดูใบสมัครของคุณ” หรือดูที่เมนู My Wallet ในเมนูย่อย "ใบสมัคร"


  เช็กสถานะใบสมัคร (Application Form) ได้อย่างไร?

  วิธีเช็กสถานะใบสมัคร (Application Form) ทางเว็บไซต์

  1. กดที่รูปโปรไฟล์ 

  2. เลือก "ใบสมัคร" ที่เมนู "My Wallet"

  3. กดปุ่ม "ดูรายละเอียด" ที่ใบสมัคร หากยังไม่ผ่านการตรวจสอบสถานะจะขึ้นเป็น "รอการพิจารณา" หากตรวจสอบแล้ว สถานะจะขึ้นเป็น "ยืนยันแล้ว" หากผู้จัดไม่อนุมัติใบสมัคร สถานะจะขึ้นเป็น "ถูกปฏิเสธ" 


  วิธีเช็กสถานะใบสมัคร (Application Form) ทางแอปพลิเคชัน

  1. กดที่เมนู "วอลเล็ท"

  2. เลือก "ใบสมัคร"

  3. เลือกใบสมัครที่ทำการส่งข้อมูล 

  3. ที่ใบสมัคร หากยังไม่ผ่านการตรวจสอบสถานะจะขึ้นเป็น  "รอการพิจารณา" หากตรวจสอบแล้ว สถานะจะขึ้นเป็น "ยืนยันแล้ว" หากผู้จัดไม่อนุมัติใบสมัคร สถานะจะขึ้นเป็น "ถูกปฏิเสธ" 


  หากใบสมัครของฉันได้รับการยืนยันแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?

  หากสถานะของใบสมัครได้รับการยืนยันจากผู้จัดงานเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดำเนินการซื้อบัตรงานนั้นๆต่อตามวิธีดังนี้

  วิธีการตอบรับใบสมัคร (Application Form) ทางเว็บไซต์

  1. กดที่รูปโปรไฟล์

  2. เลือก "ใบสมัคร" ที่เมนู "My Wallet"

  3. เลือกใบสมัครที่ได้รับการยืนยันแล้ว จากนั้นกดปุ่ม "ซื้อบัตร"

  4. กรุณาอ่านคำแนะนำให้ละเอียดก่อนดำเนินการกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" 

  5. ระบบจะทำคุณไปยังหน้าทำรายการซื้อบัตร กรอกข้อมูลผู้ถือบัตร ยืนยันคำสั่งซื้อ และดำเนินการชำระเงินตามปกติได้เลย


  วิธีการตอบรับใบสมัคร (Application Form) ทางแอปพลิเคชัน

  1. เลือก "ใบสมัคร" ที่เมนู "วอลเล็ท"

  3. เลือกใบสมัครที่ได้รับการยืนยันแล้วจากนั้นกดปุ่ม "ซื้อบัตร"

  4. กรุณาอ่านคำแนะนำให้ละเอียดก่อนดำเนินการกดปุ่ม  "ดำเนินการต่อ" 

  5. ระบบจะทำคุณไปยังหน้าทำรายการซื้อบัตรกรอกข้อมูลผู้ถือบัตรยืนยันคำสั่งซื้อและดำเนินการชำระเงินตามปกติได้เลย


  วิธีการตอบรับใบสมัคร (Application Form) ทางอีเมล

  1. หากใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติจากทางผู้จัดงาน อีเมลคำเชิญจะถูกส่งไปยังบัญชีอีเมลของคุณ กดปุ่ม "ตอบรับคำเชิญ" ที่อีเมลเพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

  2. ระบบจะนำคุณไปยังหน้าคำแนะนำก่อนดำเนินการซื้อบัตร กรุณาอ่านคำแนะนำให้ละเอียดก่อนกดปุ่ม  "ดำเนินการต่อ" 

  3. ที่หน้าทำรายการซื้อบัตร กรอกข้อมูลผู้ถือบัตร ยืนยันคำสั่งซื้อ และดำเนินการชำระเงินตามปกติได้เลย


  หมายเหตุ หากทางผู้จัดไม่ได้อนุมัติใบสมัครของคุณ คุณจะได้รับอีเมลใบสมัครถูกปฎิเสธจากทางผู้จัดงาน


  คำถามที่พบบ่อย กดตอบรับคำเชิญจากอีเมล แต่ระบบแจ้งว่าไม่พบบัตรของคุณ ต้องทำอย่างไร?หากตอบรับคำเชิญไม่ทันเวลา ต้องทำอย่างไร?

  บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

  ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา