การชำระเงินผ่านบิลด้วย Mobile banking, จุดบริการ, ร้านสะดวกซื้อ, ธนาคาร