วิธีการซื้อบัตรแบบจองที่นั่ง

วิธีการซื้อบัตรแบบจองที่นั่ง

วิธีการซื้อบัตรแบบจองที่นั่งทางเว็บไซต์

1. ในหน้าอีเวนต์ที่คุณต้องการซื้อบัตร อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของงาน จากนั้นกดปุ่ม "ดูประเภทบัตร"

2. อ่านรายละเอียดของบัตรประเภทนั้นๆให้ครบถ้วน จากนั้นเลือกปุ่ม "จองที่นั่ง" 

3. เลือกโซนที่นั่งที่ต้องการ (โซนที่คุณเลือกไว้จะมีกรอบสีดำ)

4. เลือกที่ตำแหน่งที่นั่งที่ต้องการ

หมายเหตุ

สีดำ  หมายถึง ที่นั่งไม่ว่าง

สีขาว หมายถึง ที่นั่งว่าง

สีม่วง หมายถึง ที่นั่งที่คุณเลือก 

5. เมื่อเลือกที่นั่งเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  "ซื้อบัตร" 

6. กรอกรายละเอียดผู้ถือบัตร (หากผู้ซื้อบัตรเป็นผู้เข้าร่วมงานเอง คลิกที่ "เป็นคนเดียวกับผู้ซื้อบัตร" ข้อมูลจะกรอกลงในช่องโดยอัตโนมัติ) เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ"

7. เลือกช่องทางการชำระเงินที่อีเวนต์นั้น ๆ เปิดให้ชำระ โดยสามารถดูวิธีการชำระเงินทั้ง 5 วิธี ดังนี้

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่าน K Plus

ชำระเงินผ่าน Alipay

หลังจากชำระเงิน ระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อให้คุณ หรือ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายการคำสั่งซื้อ" เพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณทันที 

หมายเหตุ

- ในกรณีที่มีการเลือกที่นั่งชนกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อเข้ามาก่อน (อ้างอิงจากหมายเลขคำสั่งซื้อในระบบ) เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในที่นั่งดังกล่าว

- หากคำสั่งซื้อของคุณไม่ปรับสถานะเป็น "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (Paid)" ภายใน 5 นาที โปรดติดต่อ Customer Support พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบข้อมูล


วิธีการซื้อบัตรแบบจองที่นั่งทางแอปพลิเคชัน

1. ในหน้าอีเวนต์ที่คุณต้องการซื้อบัตร อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของงาน จากนั้นกดปุ่ม  "ซื้อบัตร"

2. อ่านรายละเอียดของบัตรประเภทนั้นๆให้ครบถ้วน จากนั้นเลือกปุ่ม  "จองที่นั่ง" 

3. เลือกโซนที่นั่งที่ต้องการ (โซนที่คุณเลือกไว้จะมีกรอบสีดำ)

4. เลือกที่ตำแหน่งที่นั่งที่ต้องการ 

หมายเหตุ

สีดำ หมายถึง ที่นั่งไม่ว่าง

สีขาว หมายถึง ที่นั่งว่าง

สีม่วง หมายถึง ที่นั่งที่คุณเลือก 

5. เมื่อเลือกที่นั่งเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  "ซื้อบัตร" 

6. กรอกรายละเอียดผู้ถือบัตร (หากผู้ซื้อบัตรเป็นผู้เข้าร่วมงานเอง คลิกที่ "เป็นคนเดียวกับผู้ซื้อบัตร" ข้อมูลจะกรอกลงในช่องโดยอัตโนมัติ) เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ"

7. เลือกช่องทางการชำระเงินที่อีเวนต์นั้น ๆ เปิดให้ชำระ โดยสามารถดูวิธีการชำระเงินทั้ง 5 วิธี ดังนี้

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่าน K Plus

ชำระเงินผ่าน Alipay

หลังจากชำระเงิน ระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อให้คุณ หรือ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายการคำสั่งซื้อ" เพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณทันที 

หมายเหตุ

- ในกรณีที่มีการเลือกที่นั่งชนกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อเข้ามาก่อน (อ้างอิงจากหมายเลขคำสั่งซื้อในระบบ) เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในที่นั่งดังกล่าว

- หากคำสั่งซื้อของคุณไม่ปรับสถานะเป็น "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (Paid)" ภายใน 5 นาที โปรดติดต่อ Customer Support พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบข้อมูล

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา