วิธีการซื้อบัตร/ริสแบนด์แบบจัดส่งบัตรตามที่อยู่

บัตรแข็ง/ริสแบนด์ คืออะไร?

บัตรแข็ง คือ บัตรเข้างานที่ทาง Eventpop ให้กับคุณเพื่อใช้เข้างาน โดยบัตรแข็งนั้นจะเป็นบัตร PVC ที่มีสติกเกอร์ของ Eventpop ติดอยู่ และระบุข้อมูลบัตรตามเงื่อนไขของผู้จัดงานแต่ละงาน (บางงานมีการระบุชื่อบนบัตร และกำหนดให้เข้าของบัตรเข้างานได้เท่านั้น บางงานไม่ระบุชื่อผู้ที่มีบัตรสามารถใช้เข้างานได้เลย) ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณตอนเข้างาน 

ริสแบนด์ คือ สายรัดข้อมือที่ทาง Eventpop ให้กับคุณเพื่อใช้เข้างาน โดยริสแบนด์จะมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้จัดงานแต่ละงาน บางงานมีลักษณะเป็นสายรัดข้อมือแบบมีชิป NFC สำหรับเติมเงินเพื่อใช้จ่ายในงาน หรือบางงานเป็นเป็นสายรัดกระดาษหรือผ้าขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จัดงานแต่ละงาน โดยริสแบนด์จะใช้ในการเข้างาน จึงต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เมื่อสวมใส่แล้วไม่ควรทำหาย หรือ ตัดออก

ขั้นตอนการซื้อบัตรแข็ง/ริสแบนด์แบบจัดส่งตามที่อยู่ผ่านเว็บไซต์

วิธีการซื้อบัตรแบบเลือกรับบัตรแบบจัดส่งตามที่อยู่ จะเกิดขึ้นกับงานอีเว้นท์ที่ทางผู้จัดงานใช้บัตรแข็ง/ริสแบนด์ในการเข้างาน โดยผู้จัดงานเปิดให้คุณสามารถเลือกรับบัตรแบบจัดส่งตามที่อยู่ (มีค่าจัดส่งเพิ่มเติม) และคุณจะได้รับบัตรก่อนวันงาน มีวิธีการซื้อบัตรดังนี้ 

1. สามารถเข้าไปที่ Eventpop เลือกอีเว้นท์ที่คุณสนใจ หรือเข้าจากลิงก์ที่ทางผู้จัดงานใช้ประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บ จากนั้นคลิกที่ “ดูราคาบัตร” 2. ให้คุณเลือกประเภทบัตรและจำนวนบัตรที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่  “ซื้อบัตร”


3. ระบบจะพาไปที่หน้ากรอกรายละเอียด จะมีเวลาให้คุณกรอกรายละเอียดต่างๆ ภายใน 15 นาที(ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปตามอีเว้นท์) โดยหน้าทำรายการสั่งซื้อแบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จะเป็นการแจ้งรายละเอียดประเภทบัตร จำนวนและราคาบัตร

ส่วนที่ 2 จะเป็นข้อมูลของคุณ โดยหากซื้อบัตรเป็นครั้งแรกระบบจะให้คุณแก้ไขข้อมูลชื่อ-นามสกุล, อีเมล และเบอร์โทรได้ โดยระบบจะจดจำข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลผู้ซื้อเพื่อใช้ในการซื้อครั้งต่อๆ ไป

ส่วนที่ 3 การรับบัตร ให้คุณเลือกวิธีการรับบัตรเป็น “จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุ”  และกรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้รับบัตรและที่อยู่ที่ต้องการจัดส่ง (การจัดส่งเฉพาะในประเทศเท่านั้น)


ส่วนที่ 4 การเลือกความคุ้มครอง Refund Protect คือการซื้อประกันบัตรที่จะคุ้มครองในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ตามเงื่อนไขที่ทาง Refund Protect ครอบคลุม โดยส่วนนี้จะต้องเลือกทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกรับ หรือ ไม่รับ ได้ตามความพึงพอใจของคุณ ทั้งนี้ บริการ Refund Protect อาจจะเปิดขายสำหรับบางอีเว้นท์

ส่วนที่ 4 จะเป็นการสรุปการชำระเงินราคารวมทั้งสิ้นและข้อตกลงการทำรายการสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่ “ยืนยันการสั่งซื้อ”


ส่วนที่ 5 คือการเลือกวิธีชำระเงิน ให้คุณเลือกวิธีชำระเงินที่ต้องการ ทั้งนี้ ช่องทางการชำระเงินในแต่ละอีเว้นท์อาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกเปิดช่องทางจากผู้จัดงาน

คุณสามารถดูวิธีการชำระเงินทั้ง 3 วิธี ดังนี้

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ชำระเงินผ่านบิล

4. ระยะเวลาในการเริ่มจัดส่งบัตรขึ้นอยู่กับทางผู้จัดงานในแต่ละงานเป็นผู้กำหนด คุณสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้ที่ My wallet โดยสถานะการจัดส่งของรายการคำสั่งซื้อจะขึ้น "กำลังจัดเตรียมบัตร"

เมื่อรายการคำสั่งซื้อของคุณถึงรอบลงทะเบียนจัดส่งแล้ว รายการคำสั่งซื้อของท่านจะขึ้นสถานะ  “ติดตามการจัดส่งสินค้า” 

และภายใน 1-2 วันจะขึ้นเลขพัสดุของคุณ ระบบจะอัพเดทสถานะในเมนู My Wallet ระบบจะส่งอีเมล และ SMS พร้อมเลขพัสดุ (Tracking Number)

ตัวอย่าง SMS

       (ในบางกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล อาจเกิดจากระบบความปลอดภัยในอีเมลของคุณ วิเคราะห์ว่าเป็นอีเมล Spam แนะนำให้เช็คในกล่อง Spam อีกครั้ง)

*หากไม่ได้รับอีเมล คุณสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ Eventpopไปที่ My Wallet ที่เป็นรูปกระเป๋าสตางค์ตรงมุมขวาบน จากนั้นเลือก คำสั่งซื้อ/Order คุณจะเจอคำสั่งซื้อ และกดปุ่ม “Kerry Express Track & Trace” โดยนำเลขพัสดุที่ได้รับมาเช็คที่เว็บไซต์ของ Kerry Express เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้เลย

ในวันงานให้คุณแสดงหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรเข้างานที่คุณได้รับ
2.แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ตัวจริงเท่านั้น)


การซื้อบัตรแข็ง/ริสแบนด์แบบจัดส่งตามที่อยู่ผ่าน Application Eventpop

ระบบจะให้ กรอกข้อมูลผู้ถือบัตร โดยหากซื้อบัตรเป็นครั้งแรกระบบจะให้คุณแก้ไขข้อมูลชื่อ-นามสกุล, อีเมล และเบอร์โทรได้ โดยระบบจะจดจำข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลผู้ซื้อเพื่อใช้ในการซื้อครั้งต่อๆ ไป

การรับบัตร ให้คุณเลือกวิธีการรับบัตรเป็น “จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุ” และกรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้รับบัตรและที่อยู่ที่ต้องการจัดส่ง (การจัดส่งเฉพาะในประเทศเท่านั้น)การเลือกความคุ้มครอง Refund Protect คือการซื้อประกันบัตรที่จะคุ้มครองในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ตามเงื่อนไขที่ทาง Refund Protect ครอบคลุม โดยส่วนนี้จะต้องเลือกทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกรับ หรือ ไม่รับ ได้ตามความพึงพอใจของคุณ ทั้งนี้ บริการ Refund Protect อาจจะเปิดขายสำหรับบางอีเว้นท์


เลือกวิธีการชำระเงิน คุณสามารถเลือกวิธีชำระเงินตามที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ ทั้งนี้ ช่องทางการชำระเงินในแต่ละอีเว้นท์อาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกเปิดช่องทางจากผู้จัดงานโดยปกติจะมีที่ช่องทางชำระเงินที่เปิดเป็นประจำหากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะพาคุณมายังหน้าขอบคุณดังรูปด้านล่าง และระบบจะส่งอีเมลยืนยันการชำระเงินให้กับคุณ 


เงื่อนไขและวิธีการแก้ไขข้อมูลและที่อยู่จัดส่ง 

ในกรณีที่คุณสั่งซื้อบัตรและกรอกข้อมูลชื่อ, เบอร์โทร หรือ ที่อยู่ผิด คุณสามารถแจ้งเรื่องขอแก้ไขได้ภายใน 5 วันทำการ เนื่องจากทางทีมงานจะต้องเตรียมข้อมูลการจัดส่งก่อนลงทะเบียนจัดส่ง โดยส่งเรื่องมาทางอีเมล pop@eventpop.me หรือตอบกลับจากอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งคำขอพร้อมเลขที่คำสั่งซื้อและที่อยู่ที่ถูกต้องหากเลยระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถส่งเรื่องมาทางอีเมลได้เช่นกันแต่ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละเคส


คำถามที่พบบ่อย

หากต้องการแก้ไขที่อยู่ต้องทำอย่างไร?
หากฉันซื้อบัตรหลายรายการคำสั่งซื้อ จะขอให้ส่งพร้อมกันได้หรือไม่?
ฉันจะขอเปลี่ยนจากรับบัตรที่หน้างานเป็นจัดส่งตามที่อยู่ได้หรือไม่?
ฉันจะขอเปลี่ยนจากจัดส่งตามที่อยู่เป็นรับบัตรที่หน้างานได้หรือไม่?

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา