วิธีการซื้อบัตรแบบเลือกรับบัตรที่หน้างาน

บัตรแข็ง/ริสแบนด์ คืออะไร?

บัตรแข็ง คือ บัตรเข้างานที่ทาง Eventpop ให้กับคุณเพื่อใช้เข้างาน โดยบัตรแข็งนั้นจะเป็นบัตร PVC ที่มีสติกเกอร์ของ Eventpop ติดอยู่ และระบุข้อมูลบัตรตามเงื่อนไขของผู้จัดงานแต่ละงาน (บางงานมีการระบุชื่อบนบัตร และกำหนดให้เข้าของบัตรเข้างานได้เท่านั้น บางงานไม่ระบุชื่อผู้ที่มีบัตรสามารถใช้เข้างานได้เลย) ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณตอนเข้างาน 

ริสแบนด์ คือ สายรัดข้อมือที่ทาง Eventpop ให้กับคุณเพื่อใช้เข้างาน โดยริสแบนด์จะมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้จัดงานแต่ละงาน บางงานมีลักษณะเป็นสายรัดข้อมือแบบมีชิป NFC สำหรับเติมเงินเพื่อใช้จ่ายในงาน หรือบางงานเป็นเป็นสายรัดกระดาษหรือผ้าขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จัดงานแต่ละงาน โดยริสแบนด์จะใช้ในการเข้างาน จึงต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เมื่อสวมใส่แล้วไม่ควรทำหาย หรือ ตัดออก

ตัวอย่างบัตรแข็ง (Physical Ticket)

ตัวอย่างสายรัดข้อมือ (Wristband)


ขั้นตอนการซื้อบัตรแข็ง/ริสแบนด์แบบรับที่หน้างานบนเว็บไซต์

วิธีการซื้อบัตรแบบเลือกรับบัตรที่หน้างาน จะเกิดขึ้นกับงานอีเว้นท์ที่ทางผู้จัดงานใช้บัตรแข็ง/ริสแบนด์ในการเข้างาน โดยเปิดให้ลูกค้ารับบัตรที่หน้างานโดยใช้ Order Confirmation พร้อมเอกสารประกอบตามเงื่อนไขของทางผู้จัดงานในการรับบัตร/ริสแบนด์ มีวิธีการซื้อบัตรดังนี้

1. เข้าไปที่ Eventpop เลือกอีเว้นท์ที่คุณสนใจ หรือเข้าจากลิงก์ที่ทางผู้จัดงานใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เมื่อเข้ามาที่หน้าอีเว้นท์แล้ว จากนั้นคลิกที่ “ดูราคาบัตร” 


2. ให้คุณเลือกประเภทบัตรและจำนวนบัตรที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่  “ซื้อบัตร” เพื่อเริ่มการทำรายการ


3. ระบบจะพาไปที่หน้ากรอกรายละเอียด จะมีเวลาให้คุณกรอกรายละเอียดภายใน 15 นาที (ระยะเวลาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอีเว้นท์)

ส่วนที่ 1 จะเป็นการแจ้งรายละเอียดประเภทบัตร จำนวน และราคาบัตรที่คุณเลือกไว้

ส่วนที่ 2 การรับบัตร ให้คุณเลือกวิธีการรับบัตรแบบ “นำเอกสารมารับบัตรที่หน้างาน” และกรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้รับบัตรให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 3 จะเป็นการสรุปการชำระเงินราคารวมทั้งสิ้นและข้อตกลงการทำรายการสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่ “ยืนยันการสั่งซื้อ”


ส่วนที่ 4 คือการเลือกวิธีชำระเงิน ให้คุณเลือกวิธีชำระเงินที่ต้องการ ทั้งนี้ ช่องทางการชำระเงินในแต่ละอีเว้นท์อาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกเปิดช่องทางจากผู้จัดงาน

คุณสามารถดูวิธีการชำระเงินทั้ง 3 วิธี ดังนี้

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ชำระเงินผ่านบิล

4. หลังจากชำระเงินลูกค้าจะได้รับใบ Order Confirmation (QR code) ส่งไปให้ในอีเมลที่ใช้สั่งซื้อ 

หากยังไม่ได้รับคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ “My Wallet”


ในวันงาน หรือวันที่ผู้จัดกำหนดให้เป็นวันรับบัตร ให้ลูกค้าแสดงหลักฐาน
1. ใบ Order Confirmation (จะ Print หรือ แสดงผ่านมือถือก็ได้)
2. แสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ)

โดยแสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานเพื่อแลกรับบัตรเข้างาน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าร่วมงานได้เลย


ขั้นตอนการซื้อบัตรแข็ง/ริสแบนด์แบบรับที่หน้างานบน Mobile Application

เข้าไปที่  Eventpop เลือกอีเว้นท์ที่คุณสนใจ หรือเข้าจากลิงก์ที่ทางผู้จัดงานใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เมื่อเข้ามาที่หน้าอีเว้นท์แล้ว จากนั้นคลิกที่ “ดูราคาบัตร” 

ให้คุณเลือกประเภทบัตรและจำนวนบัตรที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่  “ซื้อบัตร” เพื่อเริ่มการทำรายการ


ระบบจะพาไปที่หน้ากรอกรายละเอียด จะมีเวลาให้คุณกรอกรายละเอียดภายใน 15 นาที (ระยะเวลาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอีเว้นท์)

กรอกข้อมูลผู้ถือบัตรแต่ละคนให้ครบถ้วน แนะนำให้คุณกรอกชื่อที่ตรงตามบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมงานทุกคน (หากผู้ซื้อบัตรเป็นผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกติ๊กถูกที่ช่อง "เป็นคนเดียวกับผู้ซื้อบัตร" ได้)


การรับบัตร ให้คุณเลือกวิธีการรับบัตรแบบ  “นำเอกสารมารับบัตรที่หน้างาน” และกรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้รับบัตรให้ครบถ้วน


การเลือกความคุ้มครอง Refund Protect คือการซื้อประกันบัตรที่จะคุ้มครองในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ตามเงื่อนไขที่ทาง Refund Protect ครอบคลุม โดยส่วนนี้จะต้องเลือกทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกรับ หรือ ไม่รับ ได้ตามความพึงพอใจของคุณ ทั้งนี้ บริการ Refund Protect อาจจะเปิดขายสำหรับบางอีเว้นท์


 จะเป็นการสรุปการชำระเงินราคารวมทั้งสิ้นและข้อตกลงการทำรายการสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่ “ยืนยันการสั่งซื้อ” ระบบจะทำรายการตามวิธีที่ลูกค้าเลือกชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงิน คุณสามารถเลือกวิธีชำระเงินตามที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ ทั้งนี้ ช่องทางการชำระเงินในแต่ละอีเว้นท์อาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกเปิดช่องทางจากผู้จัดงานโดยปกติจะมีที่ช่องทางชำระเงินที่เปิดเป็นประจำ


คำถามที่พบบ่อย

หากต้องการเปลี่ยนวิธีรับบัตรเป็นจัดส่งตามที่อยู่ ต้องทำอย่างไร?
หากฉันกรอกข้อมูลผู้ซื้อผิด ต้องทำอย่างไร?

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา